W okresie realizacji projektu “Aktywni i Odpowiedzialni” dla Uczestników projektu przygotowaliśmy” warsztaty dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (w szkole, w społeczności lokalnej), warsztaty proces modelu EKO prowadzone przez młodzież dla rówieśników, warsztaty w obszarze aktywności obywatelskiej młodzieży, warsztaty dotyczące socjokracji w praktyce, debaty z ekspertami, warsztaty młodzieży dla rówieśników dotyczące sposobów na zachęcenie do podejmowania działań lokalnych.
Spotkania odbywać się będą w Kielcach oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Informacje nt. poszczególnych wydarzeń oraz ich terminy:

29.11.2023 r., Kielce
Warsztaty w Kielcach - Cele Zrównoważonego Rozwoju
Celem spotkania będzie stworzenie planów dla szkoły (model EKO) na minimum 5 najbliższych lat.

13.12.2023 r., Kielce
Debata z ekspertem w Kielcach
Debata w celu konsultacji z ekspertem i dopracowania powstałych pomysłów i podwyższenia jakości planowanych działań w szkole.

18.01.2024 r., Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Cele Zrównoważonego Rozwoju w społeczności lokalnej
Stworzenie Kodeksu dla młodych w obszarze SDG - co można wdrożyć w społecznościach lokalnych Uczestników.

13.03.2024 r., Kielce
Warsztaty - Proces modelu EKO w Kielcach
Warsztaty prowadzone przez młodzież dla rówieśników - przedstawienie modeli EKO i zachęcenie do podobnych działań.

17.04.2024 r., Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty - Proces modelu EKO w Ostrowcu Świętokrzyskim
Warsztaty prowadzone przez młodzież dla rówieśników - przedstawienie modeli EKO i zachęcenie do podobnych działań.

02.10.2024 r., Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Aktywność obywatelska młodzieży na szczeblu lokalnym
Celem warsztatów będzie wypracowanie rekomendacji na temat tego, co każdy młody człowiek może zrobić w swojej społeczności lokalnej by żyło mu się lepiej.

07.11.2024 r., Kielce
Warsztaty w Kielcach - Współdecydowanie=Współodpowiedzialność
Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem elementów socjokracji (pogłębionej demokracji; metody podejmowania decyzji przez grupę, np. klasę), która pozwala na to, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się i zakłada, że każdy głos ma znaczenie i jest równy.

11.12.2024 r., Kielce
Debata w Kielcach
Celem spotkania będzie wypracowanie rekomendacji użytecznych w kształtowaniu polityki młodzieżowej. Dokładna tematyka jak i rodzaj debaty zostanie wybrana przez młodzież podczas warsztatów.

16.01.2025 r., Ostrowiec Świętokrzyski
Debata w Ostrowcu Świętokrzyskim
Celem spotkania będzie wypracowanie rekomendacji użytecznych w kształtowaniu polityki młodzieżowej. Dokładna tematyka jak i rodzaj debaty zostanie wybrana przez młodzież podczas warsztatów.

20.03.2025 r., Kielce
Warsztaty w Kielcach - Jak zachęcić rówieśników do podejmowania działań lokalnych?
Celem spotkania będzie poprowadzenie warsztatów przez młodzież dla rówieśników by wspólnie wypracować sposoby, rekomendacje i zastanowić się nad "złotym środkiem" na zachęcenie rówieśników, by wychodzili z inicjatywą i podejmowali działania lokalne, by zmienić coś w swojej społeczności w celu poprawy jakości życia.

09.04.2025 r., Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Jak zachęcić rówieśników do podejmowania działań lokalnych?
Celem spotkania będzie poprowadzenie warsztatów przez młodzież dla rówieśników po to aby wspólnie wypracować sposoby, rekomendacje i zastanowić się nad "złotym środkiem" na zachęcenie rówieśników, by wychodzili z inicjatywą i podejmowali działania lokalne, by zmienić coś w swojej społeczności w celu poprawy jakości życia.