Celem projektu "Aktywni i odpowiedzialni" jest stworzenie możliwości oraz zaangażowanie młodzieży do udziału w życiu demokratycznym Europy a także promocja działań dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym czy na rzecz ochrony środowiska.Najważniejsze działania:

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: Warsztaty dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (w szkole, w społeczności lokalnej), warsztaty proces modelu EKO prowadzone przez młodzież dla rówieśników, warsztaty w obszarze aktywności obywatelskiej młodzieży, warsztaty dotyczące socjokracji w praktyce, debaty z ekspertami, warsztaty młodzieży dla rówieśników dotyczące sposobów na zachęcenie do działania. Spotkania odbywać się będą w Kielcach oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W ramach projektu zostaną stworzone 5-letnie plany dla szkół - modele EKO - zawierające drobne działania możliwe do realizacji m.in. przez uczniów na terenie szkoły oraz Kodeksy dla młodych w obszarze SDG, które pozwolą na wprowadzenie dobrych nawyków proekologicznych. Będą to działania przybliżające do realizacji Celów Agendy 2030.

Podstawowe dane:

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA154-YOU-000149101
Tytuł projektu: "Aktywni i Odpowiedzialni"
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Siedziba Beneficjenta: Kielce
Wartość dofinansowania: 56 373,00 EUR
Okres realizacji projektu: 01.08.2023 r. - 31.07.2025 r.
Grupa docelowa: młodzież z województwa świętokrzyskiego