Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany - finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższegow ramach programu "Erasmus+".

Eurodesk to międzynarodowa sieć działająca w 37 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 3000 organizacji, w tym blisko 50 w sieci Eurodesk Polska.

Eurodesk to błyskawiczna informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Program Eurodesk działa na czterech poziomach – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Koordynatorem na poziomie europejskim jest biuro Eurodesk Brussels Link w Brukseli. Za koordynację Eurodesku w Polsce odpowiada Krajowe Biuro Eurodesk Polska, które mieści się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przy instytucjach i organizacjach w większych miastach działają Regionalne Punkty Eurodesk Polska. W mniejszych miastach i miejscowościach - punkty lokalne, część z nich w ramach sieci regionalnych.

Więcej na: https://www.eurodesk.pl

Eurodesk Polska w woj. świętokrzyskim:

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonują 3 punkty należące do sieci Eurodesk Polska, dostępne pod adresami:

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
ul. Olszewskiego 6 (Kielecki Park Technologiczny, budynek SKYE), 25-663 Kielce
41 310 70 90, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

oraz

Regionalne Centrum Wolontariatu
ul. Żeromskiego 36, 25-370 Kielce
41 362 14 12, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

oraz

Stowarzyszenie Impakt
ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce
579 957 805, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.